משלוחים והחזרות

שירות המשלוחים שלנו : 

 • שירות המשלוחים שניתן בעת רכישת פריטים  באתר מוענק בתחומי מדינת ישראל בלבד.
 • המדינות והאזורים בהם המשלוחים זמינים יהיו עפ"י חברות השילוח איתן תעבוד מפעילת האתר.
 • יובהר כי על אף האמור לעיל למפעילת האתר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.
 • אספקת פריטים  שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך האזורים  והמדינות בהם מסופק השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת פריטים  כאמור.
 • ניתן יהיה לאסוף את הפריטים (ללא עלות דמי  משלוח) תוך 1-2 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה בכתובת : מרח׳ נחום גולדמן 8 , תל אביב ( ליד כיכר השעון ביפו ) , בשעות הפתיחה המופיעות באתר ובתיאום מראש.
 • משלוח עד הבית הינו בעלות של 30 ש"ח או חינם בקנייה מעל 300 ש"ח, זמן האספקה הינו עד 2-5 ימי עסקים.
 • הזמנות אשר התקבלו במערכת לאחר השעה 12:00 בצהריים, ייחשבו כהזמנות אשר בוצעו ביום עסקים הבא ותצאנה ביום שלמחרת.
 • עיכובים באספקת הפריטים  אשר נובעים מהלקוח עצמו ו/או  מצדדי ג' כגון : חברות שילוח למפעילת האתר לא תהיה שום אחריות בשל עיכובים אלו.
 • יובהר כי במידה וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי חברת השליחויות מעבר לזמן האספקה לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר.
 • דמי המשלוח יחולו על הלקוח בלבד, מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.
 • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
 • הפריטים  הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי מפעילת האתר למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך  שזכותה של מפעילת האתר שלא לספק פריטים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מובהר כי חברת השליחויות תתאם מועד לאספקה עם הלקוח, למפעילת האתר אין שליטה על כך ולא תהיה לה אחריות לתיאום האספקה בין חברת השליחויות ללקוח.
 • מפעילת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל הפריטים  בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל הפריטים זמינים לפיכך, מפעילת האתר אינה מתחייבת לספק את כל הפריטים  בהזמנה ולמזמינה לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי מפעילת האתר בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאליו כי מוצר שלא יסופק על ידי רשת מפעילת האתר לא יחויב.
 • מובהר בזאת, כי לקוח אשר הזמין מוצר מסוים והמוצר אינו זמין לאספקה, מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק לו מוצר חלופי זהה.
 • מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת לקבל את הסכמתו לאספקת הפריט החלופי. היה ולא נוצר קשר עם הלקוח, מפעילת האתר  לא תספק את הפריט והלקוח לא יחויב.
 • מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת הפריטים , לא יהיה הלקוח ו/או מי מטעמו במען שהוזן  הזמנת הפריטים על ידי הלקוח, והלקוח לא יאשר טלפונית כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחנות, ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא יפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
 • במשלוח הפריטים  בשנית יחויב הלקוח בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 • מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי הלקוח השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר הלקוח, כי האחריות בדבר הפריטים  הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד מפעילת האתר.
 • אי עמידת מפעילת האתר במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה.

 

 • החזרת פריטים, ביטול עסקה ושינוי הזמנה:
 • ביטול עסקה ו/או שינוי הזמנה  ו/או קבלת החזר כספי על רכישות מהאתר אינו אפשרי מכיוון  שהפריטים אינם מהמלאי והוזמנו לפי הזמנה מיוחדת. מפעילת האתר מייצרת את הפריטים עפ"י הזמנות, לפיכך, לא ניתן לבטל הזמנה ו/או לקבל החזר כספי, למעט במקרה כי ישנו פגם בפריט שמקורו במפעילת האתר. כל האמור לעיל הינו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.
 • מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב פריטים  פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי מפעילת האתר.
 • במקרה שיתגלה פגם בפריט אשר מקורו במפעילת האתר, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 48 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או אי שביעות רצון מצדו.
 • ניתן להחליף פריט בשל פגם שמקורו במפעילת האתר כל עוד לא הודבק ו/או לא נעשה בו שימוש והינו חדש לחלוטין, ללא כל סימני שימוש. במידה ובוצעה הדבקה הלקוח לא יוכל לטעון לפגם שמקורו במפעילת האתר ולא נתן יהיה להחליף את הפריט ו/או לקבל החזר כספי בגינו.
 • מפעילת האתר רשאית להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראתה מפעילת האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו\או במקרה בו המשתמשת הפרה את תנאי ההתקשרות עמה לרבות הוראות תקנון זה.
 • כמו כן מפעילת האתר תהא רשאית לבטל את ההזמנה במידה שתחול טעות  בתיאור הפריט ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת הפריט או בכל נתון אחר.